Voiko ChatGPT tehdä taidetta?

Taidetta pidetään usein selkeästi ihmisen luomana, mutta tekoälyn viimeaikaiset kehitykset ovat saaneet monet ihmettelemään voivatko koneet luoda taidetta myös. Yksi tällainen tekoälymalli, ChatGPT, on tehnyt aaltoja luonnollisella kielenkäsittelyalalla, mutta voiko se myös tehdä taidetta?

LUE NYT: Voiko ChatGPT luoda kuvia?

Voiko ChatGPT luoda taidetta?

Lyhyesti sanottuna, ei, ChatGPT on suunniteltu pääasiassa luomaan luonnollista kieltä, joten se ei voi luoda visuaalista taidetta perinteisessä mielessä. Mutta se voi silti auttaa taiteen luomisessa generoimalla tekstiinpiraatioita, jotka voivat inspiroida muuta tekoälymallia luomaan hämmästyttäviä taideteoksia.

Miten käyttää ChatGPT:ä taiteen tekemiseen

Taideteosten luomisohjeet ovat yksi ChatGPT:n potentiaaleista, ja taiteen luomista varten on saatavilla tekoälytyökaluja, kuten Midjourney ja DALL-E. Käyttäjä voi saada apua ChatGPT:ltä parantaakseen ohjeita taideteosten piirtämiseen Midjourneyn tai DALL-E:n avulla.

ChatGPT tuottaa sanoja ja fraaseja käyttäjän antaman syötteen perusteella. ChatGPT:n tuottamia ehdotuksia voidaan hyödyntää käyttäjän uusien ja ainutlaatuisten taideteosten luomisessa käyttäen mainittuja AI-malleja. Lopputuloksen yhteistyö hämärtää ihmisen ja koneen luomisen välistä rajaa ja antaa ainutlaatuisen näkemyksen luovasta prosessista. Tämäntyyppinen yhteistyö on mahdollista ChatGPT:n kyvyn ansiosta generoida luonnollisen kielen ehdotuksia olemassa olevan tekstin perusteella. Malleissa käytetään syväoppimisalgoritmia, joka on koulutettu valtavista tekstimääristä, mikä mahdollistaa mallin tunnistaa kaavoja ja generoida vastauksia, jotka ovat samankaltaisia kuin ihmiskieli.

ChatGPT:ää voidaan käyttää myös promptien generoimiseen suoraviivaisemmin. Esimerkiksi se voidaan kouluttaa tunnistamaan tiettyjä visuaalisia kuvioita tai tyylejä ja luomaan uusia taideideoita tämän tiedon perusteella. Tämä tarkoittaa, että se voi generoida prompteja, jotka on räätälöity tiettyyn kontekstiin tai aiheeseen, kuten tiettyyn taiteen tyyliin tai tietyn taiteilijan aikaisempaan työhön.

Olemme kokeilleet tätä lähestymistapaa ja pyytäneet ChatGPT:tä luomaan vihjeen, joka on samantapainen kuin Johannes Vermeerin maalaus "Tyttö ja helmet" ("Girl with a Pearl Earring"). Alla olevassa kuvakaappauksessa näkyy tulos.

chatgpt-taide-haaste.jpg

ChatGPT:n taideasiat

ChatGPT:n käyttö taiteen luomisessa herättää joitakin eettisiä ja filosofisia kysymyksiä. Yleinen huoli on, että tekoäly voi korvata ihmistaiteilijat johtaen luovuuden ja ainutlaatuisuuden laskuun. Vaikka AI-mallit voivatkin luoda uusia taideteoksia, ne ovat edelleen rajoitettuja koulutusdatalla ja luojien asettamilla parametreilla. Tämä tarkoittaa, että ne eivät ole todella "luovia" samalla tavalla kuin ihmiset.

LUE NYT: Paras piirtoalusta näytöllä

Toinen huolenaihe AI:n käytössä taiteessa on sen kyky välittää ennakkoluuloja ja stereotypioita. Jos AI-malli on koulutettu vääristyneen datan perusteella tiettyjä ryhmiä tai tyylejä kohtaan, se saattaa tuottaa uusia taideteoksia, jotka vahvistavat tällaisia ennakkoluuloja. Tämä korostaa tarkasti harkitun koulutusdatan käytön tärkeyttä ja sen mahdollisten ennakkoluulojen tunnistamista.

Liittyvät artikkelit

Näytä lisää >>
  • Chat GPT Käännös: Kuinka tarkka ja tehokas se on?

    Opi lisää Chat GPT -käännöksestä, sen tarkkuudesta ja siitä, miten se toimii. Tutustu sen rajoituksiin ja selvitä, miten se voi vaikuttaa käännösalalle.

  • Voiko ChatGPT korjata tietokoneeni?

    Tässä artikkelissa käymme läpi, miten ChatGPT voi auttaa sinua ratkaisemaan teknisiä ongelmia, joita saatat kohdata tietokoneesi kanssa.

  • Voiko Chat GPT tehdä fontin?

    Oletko koskaan miettinyt, minkä fontin Chat GPT käyttää? Tässä artikkelissa tutkimme Chat GPT:n käyttämää fonttia ja sitä, voiko se luoda omia fontteja. Lue lisää.