GPT-4: Miten se eroaa GPT-3.5:sta?

5a-641af8d642f29-sej-400x400.jpg

GPT-4, ChatGPT:n uusin versio, on läpimurto tekoälyteknologiassa OpenAI:n kielellisessä mallissa, ja se on mullistanut tavan, jolla kommunikoimme koneiden kanssa.

ChatGPT:n monimuotoisuusominaisuudet mahdollistavat tekstin, kuvien ja videoiden käsittelyn, mikä tekee siitä erittäin monikäyttöisen työkalun markkinoijille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Mikä On GPT-4?

GPT-4 on 10 kertaa kehittyneempi kuin edeltäjänsä GPT-3.5. Tämä edistyneempi versio mahdollistaa mallin paremman kontekstin ymmärtämisen ja hienovaraisempien erojen erottelun, mikä johtaa tarkempiin ja koherentteihin vastauksiin.

Lisäksi GPT-4:llä on korkein merkkiraja 32 000 (vastaava 25 000 sanan), mikä on huomattava kasvu GPT-3.5:n 4 000 merkkiin (vastaava 3 125 sanaan) verrattuna.

"Käytimme kuusi kuukautta GPT-4:n turvallisuuden ja yhtenäisyyden parantamiseen. GPT-4 vastaa nyt 82% todennäköisemmin pyyntöihin, joissa kielletään sisältöä, ja tuottaa 40% todennäköisemmin faktapohjaisia vastauksia kuin GPT-3.5 sisäisissä arvioinneissamme." - OpenAI

GPT-3.5 vs. GPT-4 – Mikä on erilaista?

GPT-4 tarjoaa useita parannuksia edeltäjäänsä nähden, joista jotkut sisältävät:

1. Kielipuhtaus

Vaikka GPT-3.5 on kykenevä tuottamaan ihmisluontoista tekstiä, GPT-4:llä on vieläkin suurempi kyky ymmärtää ja tuottaa eri murrevariantteja ja vastata tekstissä ilmaistuihin tunteisiin.

Esimerkiksi GPT-4 voi tunnistaa ja reagoida herkästi käyttäjän ilmaistessa surua tai turhautumista, mikä tekee vuorovaikutuksesta henkilökohtaisemman ja aidomman.

ruutukaappaus-03-19-23-klo-08.28-ip-64177ec2ed104-sej.png

Yksi vaikuttavimmista GPT-4:n piirteistä on sen kyky käsitellä murteita, jotka ovat kielimuunnoksia alueellisesti tai kulttuurillisesti.

Murteet voivat olla äärimmäisen vaikeita kielimalleille ymmärtää, sillä niissä on usein oma sanastonsa, kielioppinsa ja ääntämisensä, jotka eivät välttämättä ole läsnä standardikielessä.

Kuitenkin GPT-4 on erityisesti suunniteltu voittamaan nämä haasteet ja pystyy tarkasti tuottamaan ja tulkitsemaan tekstiä eri murteilla.

2. Tiedon synteesi

GPT-4 voi vastata monimutkaisiin kysymyksiin syntetisoimalla tietoa useista lähteistä, kun taas GPT-3.5 voi kamppailla yhteyksien muodostamisessa.

Esimerkiksi kun kysytään mehiläiskantojen vähenemisen ja vaikutuksen maailmanlaajuiseen maatalouteen välisestä yhteydestä, GPT-4 pystyy tarjoamaan kattavamman ja monitahoisemman vastauksen, siteeraten erilaisia tutkimuksia ja lähteitä.

ruutukaappaus-03-19-23-klo-21.00-iltapaivalla-6417828ff2d73-sej.png

Toisin kuin edeltäjänsä, GPT-4 sisältää nyt ominaisuuden, jonka avulla se voi lainata lähteitä asianmukaisesti tekstiä generoidessaan.

Uuden AI:lla varustetun sisältömarkkinoinnin työkalupakin
Ota käyttöön seuraavan sukupolven teknologiat ennen kilpailijoitasi. Luo hyvin optimoituja ja kohdennettuja sisältöjä, jotka tuovat tuloksia jopa kolme kertaa nopeammin.

Aloita ilmainen kokeilu

MAINOS

Tämä tarkoittaa, että kun malli tuottaa sisältöä, se viittaa käyttämiinsä lähteisiin, mikä helpottaa lukijoiden tarkistaa esitetyn tiedon tarkkuutta.

3. Luovuus ja Kohdistuneisuus

Vaikka GPT-3.5 voi tuottaa luovaa sisältöä, GPT-4 menee vielä askelen pidemmälle tuottaen tarinoita, runoja tai esseitä parannetulla koherenssilla ja luovuudella.

Esimerkiksi GPT-4 voi tuottaa lyhyen tarinan, jossa on hyvin kehitetty juoni ja hahmonkehitys, kun taas GPT-3.5:llä voi olla vaikeuksia pitää koherenssi ja yhtenäisyys kerronnassa.

screen-shot-03-19-23-at-08.38-pm-6417824f941fd-sej.png
screen-shot-03-19-23-at-09.00-pm-001-64178297a3a4a-sej.png

4. Monimutkaisen ongelman ratkaisu

GPT-4 osoittaa vahvaa kykyä ratkaista monimutkaisia matemaattisia ja tieteellisiä ongelmia, jotka ylittävät GPT-3.5:n kyvyt.

Esimerkiksi GPT-4 voi ratkaista edistyneitä matematiikkaongelmia tai simuloida kemiallisia reaktioita tehokkaammin kuin edeltäjänsä.

Näyttökuva_03_19_23_klo_09.08_pm_64178454daa84-sej.png
screen-shot-03-19-23-at-09.09-pm-6417845b6c430-sej.png

GPT-4 on merkittävästi parantanut kykyään ymmärtää ja käsitellä monimutkaisia matemaattisia ja tieteellisiä käsitteitä. Sen matemaattisiin taitoihin kuuluvat kyky ratkaista monimutkaisia yhtälöitä ja suorittaa erilaisia matemaattisia operaatioita, kuten laskentaa, algebran ja geometrian.

Lisäksi GPT-4 kykenee käsittelemään myös tieteellisiä aiheita, kuten fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja astronomiaa.

Sen kehittyneen prosessointitehon ja kielimallinnuskykyjen ansiosta se pystyy analysoimaan monimutkaisia tieteellisiä tekstejä ja tarjoamaan helposti ymmärrettäviä näkemyksiä ja selityksiä.

Kun teknologia jatkaa kehittymistään, on todennäköistä että GPT-4 laajentaa kykyjään ja tulee entistä taitavammaksi monilla eri aloilla ja tehtävissä.

5. Ohjelmointivoima

GPT-4:n ohjelmointiominaisuudet ovat valloittaneet sosiaalisen median kyvyllään generoida koodinpätkiä tai korjata olemassa olevaa koodia tehokkaammin kuin GPT-3.5, mikä tekee siitä arvokkaan resurssin ohjelmistokehittäjille.

GPT-4:n avulla viikkojen työ voidaan tiivistää muutamaan tuntiin, mikä mahdollistaa poikkeuksellisten tulosten saavuttamisen ennätysajassa. Voit testata näitä käynnisteitä:

  • "Kirjoita koodi X:n kouluttamiseen datajoukolla Y."
  • "Saan tämän virheen. Korjaa se."
  • "Paranna suorituskykyä."
  • "Pakkaa se GUI:hin."

6. Kuvien ja grafiikan ymmärtäminen

Toisin kuin GPT-3.5, joka keskittyy pääasiassa tekstiin, GPT-4 voi analysoida ja kommentoida kuvia ja grafiikkaa.

Esimerkiksi GPT-4 voi kuvailla valokuvan sisältöä, tunnistaa trendejä kaaviossa tai jopa generoida kuvatekstejä, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun koulutukseen ja sisällön luomiseen.

screen-shot-03-19-23-at-10.50-pm-641783c315761-sej.png

Kuvittele tämä teknologia integroituna Google Analyticsiin tai Matomoon. Saat erittäin tarkat analytiikat kaikille kojelautoillesi muutamassa minuutissa.

7. Virheellisten tai ennakkoluuloisten vastausten vähentäminen

GPT-4 toteuttaa mekanismeja ei-toivotun tuloksen minimointiin, näin lisäten luotettavuutta ja eettistä vastuullisuutta.

Esimerkiksi GPT-4 on vähemmän altis poliittisesti vääristyneen, loukkaavan tai haitallisen sisällön luomiselle, mikä tekee siitä luotettavamman tekoälykumppanin kuin GPT-3.5.

Mihin ChatGPT voi mennä seuraavaksi?

Vaikka ChatGPT onkin edistynyt huomattavasti, sillä on vielä parantamisen varaa:

  • Neutraliteetin käsitteleminen: Tehostaa kykyään hahmottaa konteksti ja reagoida sen mukaan.
  • Käyttäjän ymmärtäminen: Kehittää kykyään ymmärtää, kuka kommunikoi (kuka, missä ja miten).
  • Ulkoisten integraatioiden hyödyntäminen: Laajentaa toimintasäteitään verkon, API:en ja robotiikan integraatioiden kautta.
  • Pitkäkestoinen muisti: Parantaa kykyään muistaa menneet vuorovaikutukset ja soveltaa niitä tuleviin keskusteluihin.
  • Hallusinaatioiden vähentäminen: Minimoida tilanteita, joissa tekoäly on vakuuttunut vääristä tiedoista.

ChatGPT:n jatkuva kehitys antaa sille mahdollisuuden mullistaa markkinoinnin ja tekoälypohjaiset kommunikaatiot.

Sen mahdolliset sovellukset sisällöntuotannossa, koulutuksessa, asiakaspalvelussa ja muilla alueilla ovat laajat, mikä tekee siitä välttämättömän työkalun digitaalisessa ajassa yrityksille ja yksilöille.

Lisää resursseja:

Liittyvät artikkelit

Näytä lisää >>